Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Herstel figuur in stukken bestemmingsplan Heesch West Notities ter informatie 13-01-2022
Grote hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk in woonwijk in Heesch Schriftelijke vragen (art 33) 13-01-2022
Voorrang voor inwoners van gemeente Bernheze Moties 10-01-2022
Gelijke kansen op een huis Moties 10-01-2022
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 't Loo 5, Nistelrode Notities ter informatie 06-01-2022
Haalbaarheidsstudie 4e poot rotonde Retsel Notities ter informatie 06-01-2022
Groenstructuurplan en groenbeheerplannen Notities ter informatie 23-12-2021
Tussenevaluatie tweejarige pilot praktijkondersteuner GGZ jeugd Notities ter informatie 23-12-2021
Moties i.r.t. programmabegroting 2022-2025 Notities ter informatie 23-12-2021
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Berkt Heesch Notities ter informatie 23-12-2021