Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Griffie

De griffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de griffie terecht.

Wilt u contact met de gemeenteraad, wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de gemeenteraad of meer informatie over de rekenkamercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de griffie.

Per post kan ook, gebruik dan:
Griffie Bernheze
Postbus 19
5384ZG Heesch

Rekenkamercommissie

Een rekenkamercommissie wordt ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Daartoe doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?
Om invulling aan haar taak te geven, onderzoekt de Rekenkamercommissie jaarlijks 1 à 2 onderwerpen. De commissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Bernheze kunnen suggesties doen voor een onderwerp.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden die door de gemeenteraad worden benoemd. Zij worden ondersteund door mevrouw J.M.P. Braam als ambtelijk secretaris. De samenstelling van de rekenkamercommissie:

Ir. C.A.J.M. Langerwerf (voorzitter)
Ir. N. op de Laak (lid)