Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Moties

Hier vindt u alle moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen. Door op een motie te klikken vindt u meer informatie over de motie.

Notities ter informatie

Hier vindt u alle notities ter informatie die door het college van B&W aan de gemeenteraad zijn verstuurd. Het college gebruikt deze om te voldoen aan haar actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Door op een onderwerp te klikken vindt u meer informatie hierover.

Schriftelijke vragen (art 33)

Hier vindt u alle schriftelijke vragen die door de gemeenteraad zijn ingediend. De raad heeft het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Deze moeten dan binnen 30 dagen beantwoord worden, volgens artikel 33 van het Reglement van Orde. Door op een vraag te klikken vindt u meer informatie en het gegeven antwoord.